Kontakt

09-530 Gąbin
Al. Jana Pawła II nr 16  
tel/fax (24) 268 06 55 
NIP 774-320-52-17 
REGON 143177680
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gąbinie rozpoczęła działalność dydaktyczną i artystyczną 1 IX 2011 r. Szkoła jest pierwszą placówką w historii miasta i regionu, umożliwiającą kształcenie artystyczne w ramach państwowej edukacji muzycznej.

Inicjatorem utworzenia szkoły był Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak, który podjął liczne działania organizacyjne zmierzające do powstania placówki. Wszechstronnego wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego udzielił Jarosław Domagała.

W wyniku przeprowadzonych licznych rozmów i spotkań uzyskano zgodę na utworzenie nowej placówki kształcenia artystycznego. W dniu 29 IX 2010 r. Rada Miasta i Gminy Gąbin podjęła uchwałę Nr 294/XLVII/2010 w sprawie utworzenia szkoły. W dniu 4 XI 2010 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdanem Zdrojewskim i Burmistrzem Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztofem Jadczakiem, na mocy którego ministerstwo wyraziło zgodę na utworzenie i prowadzenie przez gminę Szkoły Muzycznej I stopnia. Porozumienie określiło ponadto zasady utworzenia i prowadzenia szkoły. W wyniku zawartego porozumienia Rada Miasta i Gminy podjęła w dniu 10 XI 2010 r. uchwałę Nr 300/XLIX/2010, w której określono szczegółowe zasady funkcjonowania placówki. Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie stała się publiczną placówką edukacji artystycznej prowadzoną przez Miasto i Gminę Gąbin i nadzorowaną merytorycznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Równolegle z działaniami zmierzającymi do utworzenia szkoły, w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęto pierwsze zajęcia dydaktyczne. Realizowano je w ramach Ogniska Muzycznego, istniejącego przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie. Nauka realizowana była w zakresie gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie i gitarze. Odbywały się także zajęcia teoretyczne, zgodne z programem nauczania szkolnictwa muzycznego. 

W roku szkolnym 2011/2012 naukę w Szkole Muzycznej I stopnia w Gąbinie rozpoczęło 57 uczniów, zatrudnionych było 8 nauczycieli. Zorganizowano także zajęcia przygotowawcze dla kandydatów w postaci Oddziału Umuzykalniającego – składającego się z 20 dzieci. Umożliwiono w ten sposób licznej grupie dzieci edukację muzyczną, która prowadzona w atrakcyjnej formie pozwalała na rozwijanie zainteresowań i poznawanie sztuki muzycznej. W 2011 r. utworzono przy szkole Chór Miasta i Gminy Gąbin, który skupia miłośników śpiewu i muzyki z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

W 2012 r. za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej powstała w ramach eksperymentu pedagogicznego klasa śpiewu solowego.

Od 2013 r. edukacja realizowana jest za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w ramach eksperymentu pedagogicznego w zakresie profilu instrumentalnego, ogólnomuzycznego i artystycznego. Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach profilu instrumentalnego i ogólnomuzycznego obejmują przedmioty muzyczne: gra na instrumencie, rytmika z kształceniem słuchu, audycje muzyczne z kształceniem słuchu, instrument dodatkowy oraz zespoły muzyczne. Profil artystyczny obejmuje integrację różnych dziedzin sztuki, zgodnie z teorią wychowania estetycznego. Plan nauczania obejmie: naukę gry na instrumencie, kształcenie słuchu, zajęcia ruchowe-taneczne, plastykę, teatr oraz wiedzę o sztuce. Interdyscyplinarna edukacja wzbogaca ofertę szkoły, umożliwia kształtowanie przeżycia estetycznego i rozwijanie postrzegania piękna obecnego w różnych dziedzinach sztuki.

Od 2013 r. realizowane są zajęcia Przedszkola Muzycznego w ramach projektu pt. „Przedszkolaki grają i śpiewają". Zajęcia te umożliwiają zainteresowanie dzieci w wieku przedszkolnym ofertą edukacyjną szkoły oraz przygotowanie ich do nauki w placówce. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne koncepcje pedagogiczne w pracy z najmłodszymi, m.in. instrumentarium Orffa, metoda E. Dalcroze'a.

W szkole organizowane są specjalne zajęcia umuzykalniające dla kandydatów do szkoły w postaci Oddziału Umuzykalniającego. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do przesłuchań wstępnych do szkoły.

W roku szkolnym 2014/2015 w szkole kształciło się 132 uczniów, zatrudnionych było 21 nauczycieli. Edukacja realizowana była w zakresie gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, gitarze, klarnecie, saksofonie i flecie poprzecznym. Ponadto prowadzone są zajęcie teoretyczne, zgodnie z ministerialnymi wymaganiami programowymi oraz zajęcia zespołowe.

Szkoła prowadzi bogatą działalność artystyczną z udziałem uczniów i nauczycieli. Szkoła organizuje także koncerty z udziałem zaproszonych artystów, wystąpili m.in.: prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska (Akademia Muzyczna w Poznaniu), prof. Grażyna Flicińska-Panfil (Akademia Muzyczna w Poznaniu), Katarzyna Jamróz, Aleksander Ładysz, dr Monika Krajewska (Nowy Jork), dr Dorota Wójcik (Teatr Wielki w Łodzi), dr Małgorzata Woltmann-Żebrowska (Akademia Muzyczna w Poznaniu), Małgorzata Kulińska (Teatr Wielki w Łodzi), dr Patrycja Krzeszowska (Akademia Muzyczna w Łodzi). Organizowane są liczne audycje muzyczne oraz koncerty edukacyjne dla szkół ogólnokształcących z całego regionu. Od 2013 r. szkoła jest współorganizatorem cyklicznej akcji kulturalnej pt. "Gąbińskie Forum Kultury". W latach 2011-2014 odbyło się łącznie ok. 100 koncertów i audycji muzycznych, które znacząco wzbogaciły ofertę kulturalną regionu gąbińskiego.

Uczniowie szkoły uzyskali liczne sukcesy na konkursach muzycznych regionalnych i makroregionalnych. Łącznie w latach 2011-2015 zdobyli 41 nagród i wyróżnień na konkursach w: Warszawie, Sochaczewie, Kutnie, Płońsku, Sierpcu, Grudziądzu, Konstancin-Jeziornej, Bełchatowie, Brzezinach, Olkuszu, Oleśnicy i Kluczborku.

W latach 2011-2015 zakupiono część instrumentów muzycznych niezbędnych realizacji procesu dydaktycznego. W 2012 r. dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego rozwoj infrastruktury szkolnictwa artystycznego zakupiono: 2 akordeony guzikowe "Pigini", 2 saksofony altowe "Antiqua", klarnet "Buffet", 3 flety poprzeczne "Yamaha". Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r. zakupiono fortepian "Yamaha" C-5. Aktualnie szkoła posiada ok. 50 instrumentów muzycznych.

W latach 2011-2015 zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie potrzebne dla prawidłowej działalności szkoły. Przeprowadzono ponadto niezbędne prace moderniacyjne i adaptacyjne w budynku szkolnym. Szkoła dysponuje aktualnie: Salą Kameralną, 10 salami zajęć dydaktycznych, pomieszczeniami administracyjnymi (gabinetem dyrektora, sekretariatem, magazynem instrumentów, pomieszczeniem woźnej i szatnią). 

W Szkole Muzycznej I st. w Gąbinie rozwijany jest komplementarny model edukacyjny. Szkoła posiada propozycję edukacyjną dla najmłodszych dzieci w postaci Przedszkola Muzycznego. Edukacja prowadzona jest za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach eksperymentu pedagogicznego w zakresie profilu instrumentalnego, ogólnomuzycznego i artystycznego. Organizowane są specjalne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do szkoły. Organizowane są również zajęcia dla dorosłych w postaci zajęć chóralnych. Realizowana koncepcja edukacji artystycznej koncentruje się w znacznie większym stopniu niż dotychczas na rozbudzaniu i rozwijaniu podstawowych potrzeb kontaktu ze sztuką. Uwzględnia założenia teorii wychowania estetycznego.