Kontakt

09-530 Gąbin
Al. Jana Pawła II nr 16  
tel/fax (24) 268 06 55        tel. 510082298              NIP 774-320-52-17 

REGON 143177680
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

pdf
Klauzula informacyjna

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gąbinie rozpoczęła działalność dydaktyczną i artystyczną 1 IX 2011 r. Szkoła jest pierwszą placówką w historii miasta i regionu, umożliwiającą kształcenie artystyczne w ramach państwowej edukacji muzycznej. Inicjatorem utworzenia szkoły był Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak, który podjął liczne działania organizacyjne zmierzające do powstania placówki. Wszechstronnego wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego udzielił Jarosław Domagała.

W dniu 29 IX 2010 r. Rada Miasta i Gminy Gąbin podjęła uchwałę Nr 294/XLVII/2010 w sprawie utworzenia szkoły. W dniu 4 XI 2010 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdanem Zdrojewskim i Burmistrzem Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztofem Jadczakiem, na mocy którego ministerstwo wyraziło zgodę na utworzenie i prowadzenie przez gminę Szkoły Muzycznej I stopnia. Porozumienie określiło ponadto zasady utworzenia i prowadzenia szkoły. W wyniku zawartego porozumienia Rada Miasta i Gminy podjęła w dniu 10 XI 2010 r. uchwałę Nr 300/XLIX/2010, w której określono szczegółowe zasady funkcjonowania placówki. Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie stała się publiczną placówką edukacji artystycznej prowadzoną przez Miasto i Gminę Gąbin i nadzorowaną merytorycznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 21 III 2018 r. Rada Miasta i Gminy Gąbin podjęła uchwałę w sprawie nadania Szkole Muzycznej I st. imienia Stanisława Moniuszki.

W roku szkolnym 2011/2012 naukę w Szkole Muzycznej I stopnia w Gąbinie rozpoczęło 57 uczniów, zatrudnionych było 8 nauczycieli. W 2012 r. za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej powstała w ramach eksperymentu pedagogicznego klasa śpiewu solowegoOd 2013 r. edukacja realizowana jest za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w ramach eksperymentu pedagogicznego w zakresie profilu instrumentalnego, ogólnomuzycznego i artystycznego. Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach profilu instrumentalnego i ogólnomuzycznego obejmują przedmioty muzyczne: gra na instrumencie, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, instrument dodatkowy oraz zespoły muzyczne. Profil artystyczny obejmuje integrację różnych dziedzin sztuki, zgodnie z teorią wychowania estetycznego. Plan nauczania obejmie: naukę gry na instrumencie, kształcenie słuchu, zajęcia ruchowe-taneczne, plastykę, teatr oraz wiedzę o sztuce. 

Od 2013 r. realizowane są zajęcia Przedszkola Muzycznego w ramach projektu pt. „Przedszkolaki grają i śpiewają". Zajęcia te umożliwiają zainteresowanie dzieci w wieku przedszkolnym ofertą edukacyjną szkoły oraz przygotowanie ich do nauki w placówce. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne koncepcje pedagogiczne w pracy z najmłodszymi, m.in. instrumentarium Orffa, metoda E. Dalcroze'a. W szkole organizowane są specjalne zajęcia umuzykalniające dla kandydatów do szkoły w postaci Oddziału Umuzykalniającego. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do przesłuchań wstępnych do szkoły.

W szkole prowadzona jest nauka gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, perkusji. 

Szkoła prowadzi bogatą działalność artystyczną z udziałem uczniów i nauczycieli. Szkoła organizuje także koncerty z udziałem zaproszonych artystów, wystąpili m.in.: prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska (Akademia Muzyczna w Poznaniu), prof. Grażyna Flicińska-Panfil (Akademia Muzyczna w Poznaniu),  prof. Andrzej Tatarski, Katarzyna Jamróz, Aleksander Ładysz, dr Monika Krajewska (Nowy Jork), dr Dorota Wójcik (Teatr Wielki w Łodzi), dr Małgorzata Woltmann-Żebrowska (Akademia Muzyczna w Poznaniu), Małgorzata Kulińska (Teatr Wielki w Łodzi), dr Patrycja Krzeszowska (Akademia Muzyczna w Łodzi). Organizowane są liczne audycje muzyczne oraz koncerty edukacyjne dla szkół ogólnokształcących z całego regionu. Od 2013 r. szkoła jest współorganizatorem cyklicznej akcji kulturalnej pt. "Gąbińskie Forum Kultury". 

Uczniowie szkoły uzyskali liczne sukcesy na konkursach muzycznych regionalnych i makroregionalnych. Łącznie w latach 2011-2018 zdobyli okolo 85 nagród i wyróżnień na konkursach w: Warszawie, Poznaniu, Żyrardowie, Inworocławiu, Mławie, Sochaczewie, Jarosławiu, Kutnie, Płońsku, Sierpcu, Grudziądzu, Konstancin-Jeziornej, Bełchatowie, Brzezinach, Olkuszu, Oleśnicy i Kluczborku.

Szkoła posiada instrumenty muzyczne niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego. W 2012 r. dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego rozwoj infrastruktury szkolnictwa artystycznego zakupiono: 2 akordeony guzikowe "Pigini", 2 saksofony altowe "Antiqua", klarnet "Buffet", 3 flety poprzeczne "Yamaha". Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r. zakupiono fortepian "Yamaha" C-5. Aktualnie szkoła posiada ok. 90 dobrej klasy instrumentów muzycznych. Szkoła posiada także pomoce dydaktyczne i wyposażenie potrzebne dla prawidłowej działalności. 

W Szkole Muzycznej I st. w Gąbinie rozwijany jest komplementarny model edukacyjny. Szkoła posiada propozycję edukacyjną dla najmłodszych dzieci w postaci Przedszkola Muzycznego. Edukacja prowadzona jest za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach eksperymentu pedagogicznego w zakresie profilu instrumentalnego, ogólnomuzycznego i artystycznego. Organizowane są specjalne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do szkoły. Organizowane są również zajęcia dla dorosłych w postaci zajęć chóralnych. Realizowana koncepcja edukacji artystycznej koncentruje się w znacznie większym stopniu niż dotychczas na rozbudzaniu i rozwijaniu podstawowych potrzeb kontaktu ze sztuką.