Kontakt

09-530 Gąbin
Al. Jana Pawła II nr 16  
tel/fax (24) 268 06 55        tel. 510082298              NIP 774-320-52-17 

REGON 143177680
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

pdf
Klauzula informacyjna

 

Zadaniem Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie jest rozwijanie osobowości uczniów poprzez sztukę, rozwijanie wrażliwości, zainteresowań i zdolności. Ważnym celem edukacji jest także kształcenie takich postaw społecznych jak: patriotyzm, odpowiedzialność i szacunek dla dóbr kultury.

W Szkole Muzycznej w Gąbinie nauczanie odbywa się w dwóch cyklach:

  • 6 – letnim
  • 4 – letnim

Uczniowie kształcą swoje umiejętności na takich instrumentach jak: fortepian, skrzypce, akordeon, klarnet, saksofon, gitara klasyczna, flet poprzeczny, perkusja.


Edukacja realizowana jest od 2013 r. za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w ramach eksperymentu pedagogicznego w zakresie profilu muzycznego - instrumentalnego, ogólnomuzycznego i artystycznego. 

Profil muzyczny - instrumentalny oraz profil ogólnomuzyczny obejmują przedmioty muzyczne: grę na instrumencie, rytmikę z kształceniem słuchu, audycje muzyczne z kształceniem słuchu, instrument dodatkowy oraz zespoły muzyczne. Profile posiadają zróżnicowaną siatkę godzin.

Profil artystyczny obejmuje integrację różnych dziedzin sztuki, zgodnie z teorią wychowania estetycznego. Plan nauczania obejmie: naukę gry na instrumencie, kształcenie słuchu, zajęcia ruchowe-taneczne, plastykę, teatr oraz wiedzę o sztuce. Interdyscyplinarna edukacja wzbogaca ofertę szkoły, umożliwia ukazanie przeżycia estetycznego i przedstawia pojęcie piękna obecne w różnych dziedzinach sztuki.

Uczniowie mają możliwość nauki śpiewu solowego w ramach eksperymentu pedagogicznego realizowanego od 2012 r. za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Program nauczania obejmuje nastepujące przedmioty: śpiew solowy, podstawy kształcenia słuchu, kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi, fortepian dodatkowy, zespół wokalny, pracę z akompaniatorem.

Szkoła organizuje specjalne zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci w postaci Przedszkola Muzycznego w ramach projektu pt. "Przedszkolaki grają i śpiewają". Zajęcia prowadzone są w grupach.

W Szkole Muzycznej w Gąbinie organizowane są zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do szkoły w postaci Oddziału Umuzykalniającego.

 

Instrument

Nauka gry na instrumencie to główny cel uczęszczania do szkoły muzycznej. Zajęcia odbywają się indywidualnie, gdzie pod okiem nauczyciela uczeń poznaje sztukę gry na instrumencie. Jednak nie wszystkiego można nauczyć się na lekcji. Trzeba jeszcze ćwiczyć w domu, bo przecież „trening czyni mistrza”. Niektóre instrumenty można wypożyczyć ze szkolnego magazynu, inne należy mieć w domu.

 

Zajęcia teoretyczne

W Szkole Muzycznej w Gąbinie realizowane są zajęcia teoretyczne przewidziane w ministerialnym programie nauczania. Polegają na ćwiczeniu umiejętności muzycznych, które wpływają na ogólny rozwój muzyczny i artystyczny, dają podstawę do uprawiania różnych dziedzin muzycznych.

Kształcenie słuchu
To ważny przedmiot teoretyczny w szkole muzycznej Zajęciami kształcenia słuchu objęci są wszyscy uczniowie szkoły w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Na lekcjach tego przedmiotu uczniowie poznają zasady notacji muzycznej, kształcą słuch melodyczny i harmoniczny, pamięć i wyobraźnię muzyczną, poczucie rytmu i poczucie tonalne, inwencję twórczą; uczą się prawidłowego i czystego śpiewu, czytania nut głosem.

Rytmika, rytmika z kształceniem słuchu
Obejmuje tylko uczniów klas I – III cyklu sześcioletniego, to bardzo interesujące zajęcia. Zajęcia rytmiki mają za zadanie umuzykalnić dziecko poprzez zajęcia ruchowe, ćwiczenia i zabawy muzyczne. Dzięki temu uczniowie rozwijają swoje zainteresowania muzyczne, kształcą poczucie rytmu oraz inteligencję przestrzenno-ruchową; uczą się pracy w grupie i rozbudzają w sobie ekspresję muzyczną.

Audycje muzyczne, audycje muzyczne z kształceniem słuchu
Są dopełnieniem edukacji muzycznej ucznia w szkole muzycznej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dla uczniów klas starszych. Treści przedmiotu obejmują elementy dzieła muzycznego, środki wyrazu, instrumenty muzyczne, głosy, typy zespołów, tańce, podstawowe formy i gatunki muzyczne oraz wybitnych kompozytorów różnych epok stylistycznych.

 

Zespoły

Zespoły są bardzo atrakcyjnymi zajęciami w szkole. Wspólne muzykowanie oraz wspólna praca nad utworami daje dużą satysfakcję uczniom. Zespoły uczą odpowiedzialności i umiejętności współpracy. W Szkole Muzycznej w Gąbinie działają następujące zespoły uczniowskie:

Chór szkolny

Opiekunem chóru jest mgr Iwona Niemyjska. Chór szkolny liczy ok. 45 uczniów, w tym również absolwentów. Uczniowie poznają wartościowy repertuar wokalny, m.in.: utwory patriotyczne, utwory religijne, utwory rozrywkowe.

koncert-muzyki-polskiej-gabin-10-11-2015-44

Zespół Kameralny

Opiekunem zespołu jest mgr Katarzyna Domagała. Uczniowie poznają repertuar muzyki klasycznej w ciekawych aranżacjach.

DSC 0234

 Zespół Muzyki Rozrywkowej

Opiekunem zespołu jest mgr Marcin Woźniak. Uczniowie poznają utwory muzyki popularnej w interesujących aranżacjach.

gala-noworoczna-gabin-2017-01-29-009

Zespół Kameralny

Opiekunem zespołu jest mgr Maciej Kałamucki. Uczniowie wykonują utwory muzyki popularnej w interesujących aranżacjach.

 koncert-bozonarodzeniowy-gabin-2016050

Zespół Ludowy

Opiekunem zespołu jest mgr Ewelina Nowakowska. Uczniowie opracowują oryginalne melodie Ziemi Gąbińskiej spisane przez O. Kolberga oraz utwory innych regionów kraju. 

Oddział Umuzykalniający  - Kurs Przygotowawczy

W Szkole Muzycznej I stopnia utworzony został Oddział Umuzykalniający, liczy aktualnie ok. 25 uczniów. Zajęcia umożliwią rozwój umiejętności muzycznych, przygotowują do przesłuchań wstępnych oraz wprowadząją dzieci i młodzież w specyfikę szkoły muzycznej. Podczas zajęć realizowane są następujące zagadnienia: śpiew, zasady muzyki, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, poznawanie instrumentów muzycznych i in.

 

PROFIL ARTYSTYCZNY


Profil artystyczny obejmuje następujące zajęcia: ruchowo-taneczne, teatralne, plastyczne oraz kształcenie słuchu.

DSCF1216

DSCF1236

DSCF1190

DSCF1192

DSCF1193

DSCF1209